REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
F-Forum Oy asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä
F-Forum Oy, y-tunnus: 2615744-4

Rekisterin vastuuhenkilö ja rekisteriasioita hoitava henkilö
Tom Relander

Rekisterin käyttötarkoitus
Järjestelmän tarkoituksena on F-Forumin myymiin tuotteisiin liittyvän asiakassuhteen hoito.

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa F-Forumiin. Järjestelmään rekisteröidään yhteydenpidon ja tilattujen tuotteiden ja palveluiden hoitamisen ja laskutuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:
etu- ja sukunimi
postiosoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero

Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin käyttö
Rekisteriä käyttävät ja sen tietoja päivittävät tarjouksia ja tilauksia käsittelevät sekä laskutusasioita hoitavat henkilöt. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiakkaalla ei ole pääsyä muiden asiakkaiden tietoihin.

Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin
Asiakasrekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Rekisterin suojaaminen
Järjestelmän käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Järjestelmästä suoritetaan säännöllisesti varmuuskopiointi.

Asiakasrekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Asiakastiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen jälkeen tai asiakkaan pyynnöstä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi pyytää rekisterissä olevia tietojaan lähetettäväksi postitse itselleen.

Tiedon korjaaminen
Asiakas voi pyytää rekisterin vastuuhenkilöä korjaamaan tiedot.